#1 – Blue Energy

In Breezanddijk, aan de Afsluitdijk, staat momenteel een proefinstallatie van REDstack. De proefinstallatie, onder de naam Blue Energy, staat voor duurzame energie. De werkwijze van Blue Energy is als volgt; aan de ene kant wordt zout water aangevoerd en aan de andere kant zoet water. De energie wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water.

Op het moment is de installatie nog klein en beperkt. De Afsluitdijk is echter aan vernieuwing toe en REDstack ziet hierin haar kans; zij willen een soortgelijk systeem verwerken in de nieuwe versie van de Afsluitdijk. Op deze manier wil REDstack de dijk omtoveren tot een duurzame energiedijk.

https://www.deafsluitdijk.nl/projecten/blue-energy/

#2 – Dairycampus

De ‘Dairycampus’ is hét onderzoek- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij waar alles draait om innovatie, onderzoek, educatie en praktijkleren. De Dairy Campus komt voort uit Wageningen University & Research. Bij alle activiteiten en bezigheden binnen de Dairy Campus ligt de focus op de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen.

De Dairy Campus is niet zomaar een melkveehouderij, in tegenstelling tot normale melkveehouderijen ligt de focus hier niet alleen op de door de koeien geproduceerde melk, maar vooral op de door de koeien ‘geproduceerde’ data voor onderzoek, om nieuwe ontwikkelingen op gang te zetten.

De essentie van de Dairy Campus is dat consument en overheid steeds hogere eisen stellen op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en landschap.

https://www.dairycampus.nl/nl/Home/Over-ons.htm

#3 – Watt Car

De Watt Car heeft als doel Terschelling duurzamer, mooier en schoner te maken. Dit willen zij gaan doen door het aantal gereden kilometers met benzine- en dieselauto’s op het eiland te verminderen. De Watt Car rijdt, zoals u waarschijnlijk al heeft opgemerkt uit de naam, op groene stroom.

De Watt Car is opgezet in samenwerking met provincie Friesland en gemeente Terschelling en maakt deel uit van een erg breed opgezet duurzaamheidsprogramma voor het waddengebied. Dit duurzaamheidsprogramma is al in 2007 ingezet.

Wat ook mooi is aan de Watt Car, is dat consumenten niet per sé een auto hoeven te bezitten, om er een te gebruiken. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat consumenten een Watt Car kunnen gebruiken wanneer zij een auto nodig hebben en dus niet een eigen auto hoeven aan te schaffen.

Over Watt Car

#4 – Mienskip

Het Mienskip is ontworpen door het internationaal bekende bureau Vripack uit Sneek. Het doel van Mienskip was: een boot met mooie, karakteristieke lijnen, die gebruik makend van de modernste technieken heel gemakkelijk te bouwen is. De boot moet door zowel professional als amateur gebouwd kunnen worden.

Het materiaal waar de boot van gemaakt wordt is aan u, dit kan variëren van aluminium tot kunststof. De romp wordt geleverd als kant-en-klaar bouwpakket, de afwerking en inrichting van de boot is aan uw creatieve geest. Mienskip mag door iedereen gebouwd worden, iedere werf of leverancier mag onderdelen van de boot aanbieden. Ook voor de aandrijving geld dat iedere leverancier/werf deze mag leveren, mits de onderdelen elektrisch zijn natuurlijk. Dit is ook de reden dat wij besloten hebben om Mienskip toe te voegen aan onze lijst van duurzame innovaties in Friesland.

Zolang het dus duurzaam en stil is, is het goed, want daar gaan we voor in Friesland!

http://www.mien-skip.nl/mienskip-concept

#5 – 3D printlab

In 2015 is Centrum Duurzaam, initiatief van ROC Friese Poort gestart met een 3D printlab voor studenten, docenten en afdelingen. Het 3D printlab bevat uit zelfbouw 3D printer pakketten, 6 kant en klare 3D printers en 2 3D scanners. Op dit moment is Centrum Duurzaam bezig met het ontwikkelen van een 3D printrijbewijs, het 3DPR, en een laboratorium waarin printers en grondstoffen in een gecontroleerde klimaat omgeving te gebruiken zijn.

Ook geeft Centrum Duurzaam studenten de kans om met de 3D printers zelfbedachte, duurzame producten te creëeren.

3D printlab

#6 -Zonnepanelenveld westrand Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden heeft plannen gemaakt over een zonnepanelenveld aan de westrand van Leeuwarden. Het plan is dat er 17 hectares aan weilanden langs de Harlingerstraatweg, net buiten de stad, gevuld zullen worden met ruim 61.000 zonnepanelen. De burgemeester en wethouders zijn te goed te spreken over het plan, zij willen het zonnepark hier tijdelijk toestaan, voor een periode van 15 jaar.

https://www.lc.nl/friesland/Zonnepark-van-17-hectare-bij-Leeuwarden-22566259.html#

#7 – Opwekking van energie: biogas en groen gas

Er staan op dit moment circa 20 mest-covergisters en 5 industriële vergisters in Friesland. Deze vergisters produceren het mooie biogas. Biogas wordt ook gewonnen op enkele vuilstortplaatsen. Biogas wordt voornamelijk gebruikt als transportbrandstof en als brandstof voor een warmtekrachtkoppeling, WKK afgekort. De WKK maakt hier stroom van. De warmte die vrij komt bij dit proces kan gebruikt worden, voor bijvoorbeeld het verwarmen van een zwembad.

Het verschil tussen biogas en groen gas is voor velen onduidelijk. Biogas wordt gemaakt van bijv. Afval van stortplaatsen, tuinafval, etc. Groen gas is eigenlijk een soort van ‘upgrade’ van biogas. Op groen gas kun je namelijk bepaalde voertuigen mee rijden of koken.

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/opwekking-van-energie-biogas-en-groen-gas_41900/

#8 – Windpark Fryslân

Er wordt 127 miljoen euro geïnvesteerd in Windpark Fryslân door de provincie Fryslân. Dit windpark gaat gebouwd worden in het Friese deel van het Ijsselmeer, ter hoogte van Breezanddijk. De samenwerkingsovereenkomst is op donderdag 18 mei door gedeputeerde Sander de Rouwe ondertekend.

Provincie Fryslân zal zelf niet de ontwikkelaar zijn  van het windpark, dit wordt uitbesteed aan Windpark Fryslân B.V. Provincie Fryslân zal 20 miljoen euro investeren in het windpark en 80 miljoen euro in de vorm van een achtergestelde lening. Mochten de kosten van het project hoger uitvallen dan verwacht, heeft provincie Fryslân nog 27 miljoen euro achter de hand.

Het windpark zal gebouwd worden in het noordelijke deel van het Ijsselmeer, ten zuidn van de Afsluitdijk en ter hoogte van Breezanddijk. Het park zal bestaan uit 89 turbines en zullen een vermogen krijgen van zo’n 320 MW. Hier zullen 340.000 huishoudens op kunnen teren.

Er wordt verwacht dat het windpark haar eerste stroom zal kunnen leveren in 2020/2021.

https://www.lc.nl/friesland/Zonnepark-van-17-hectare-bij-Leeuwarden-22566259.html#

#9 – Energie uit oppervlaktewater

Oppervlaktewater kan een belangrijke rol gaan spelen in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Uit oppervlaktewater kan namelijk thermische energie gewonnen worden (warme en koude).

Uit oppervlaktewater kan in combinatie met een Warmte en Koude Opslagsysteem, WKO afgekort, warmte of koude worden gewonen. De warmte kan gebruikt worden voor kamerverwarming en dus de verwarming met fossiele brandstof vervangen. Om warmte uit oppervlaktewater te gebruiken moet in de buurt van een ‘warmtevrager’ (woonwijk, of iets anders wat warmte vraagt) een pompinstallatie aan het water geplaatst worden. Deze installatie haalt het oppervlaktewater naar een warmtewisselaar, deze warmtewisselaar haalt de warmte uit het oppervlaktewater en geeft dit door aan een WKO-installatie. De WKO-installatie slaat het warme water op totdat deze gebruikt moet worden in bijvoorbeeld de winter.

Koude uit oppervlaktewater wordt juist meer gebruikt voor comfortkoeling. Denk hierbij aan zorginstellingen, ziekenhuizen, etc.

Het warme en koude opslagsysteem (WKO) bied hierdoor dus een duurzaam en goed alternatief voor fossiele brandstof.

https://pov.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4753396c44b64f27a5f8ca7e0314db4b

#10 – Duurzame Innovatie Challenge Fryslân

Vanaf 3 september kunnen alle duurzame innovators zich inschrijven voor de Duurzame Innovatie Challenge.

Er zijn in totaal 20 verschillende challenges gemaakt door organisaties en bedrijven uit Friesland, deze challenges staan voor duurzame innovaties in Friesland. De challenges zijn verdeeld over 3 duurzame thema’s: circulariteit en energie, sociale innovatie en duurzame organisaties. Elk van deze thema’s heeft zijn eigen zogeheten bootcampdag.

Het evenement bestaat uit 4 stappen:

 1. Oriënteren
  1. Bepaal aan welke thema’s je wilt meedoen/meedenken
 2. Inschrijven
 3. Brainstormen op de bootcampdag
  1. In door de organisatie samengestelde groepen de uitdaging aan gaan.
 4. Het slotevenement
  1. Deze zal plaatsvinden op 13 november 2018.
  2. Hieruit blijkt wie door is naar de superfinale, slecht 4 groepen komen hiervoor in aanmerking.

https://duurzame-innovatie-challenge.frl/hoe-werkt-het

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *